Image Date of Death Police Station Police Station Phone No Sub Division Death Informer Death Location Gender Age Post Mortem
13/06/2020 ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ 08482-246133, ಬೀದರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಬಿ ಮಹ್ಮದ ಮುಫಾಮ ತಂದೆ ಮೊಹಿಯೊದ್ದಿನ ವಯ 39 ವಷಱ ಸಾ: ಬರೂರು ಬರೂರು ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ Female 55 Yes
11/06/2020 ಜನವಾಡ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ 08482-244033, 9480803450 ಬೀದರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ ತಂದೆ ಗುಂಡೆರಾವ ಪಾಂಡ್ರೆ ಸಾ: ಜನವಾಡ. ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ ಶಿವಾರದ ಹೊಲ ಸವೆಱ ನಂ 111 ನೇದರಲ್ಲಿ Male 45 Yes
26/05/2020 ಹುಮನಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ನಂ 08483-270028, 9480803452 ಹುಮನಾಬಾದ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ವಾಜೀದ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರೆಹೆಮಾನ ಜಮಾದಾರ ಸಾ: ಜೇರಪೇಟ ಹುಮನಾಬಾದ ಹುಮನಾಬಾದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಣಿಕ ಪೌಡರ ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50 ರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೆ.ಎಸ.ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೆ Male 45 Yes
22/05/2020 ಮಂಠಾಳ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಮಂಠಾಳ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ನಂ 08481-257433, 9480803461 ಹುಮನಾಬಾದ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರರಾವ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ನೆಲವಾಡೆ ವಯ 45 ವರ್ಷ ಜಾತಿ : ಮರಾಠ ಉ: ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಮೋಹನ ಬಿರಾದಾರ ರವರ ಹಾಳು ಬಿದ್ದ ಧಾಭದಲ್ಲಿ Male 65 Yes
28/05/2020 Market PS Bidar Market PS 08482-226709, 9480803447 Bidar Sub-Division ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಕುಮಾರ ವಾಡೆ ವಯ 48 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಎಸ್,ಟಿ ಗೊಂಡ ಉ: ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಸಾ: ಕಾಳಿದಾಸ ನಗರ ಬೀದರ ಶಾಹಪೂರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸವರ್ೆ ನಂ 117/5 ನೇದರಲ್ಲಿ Male 45 Yes
07/03/2020 New Town PS Bidar 08482228256 Bidar Sub-Division Medical Superintendent BRIMS Hospital, Bidar Govt. Hospital, Bidar Male 30 Yes
03/03/2020 New Town PS 08482228256 Bidar Sub-Division Medical Superintendent BRIMS Hospital, Bidar Govt. Hospital, Bidar Male 35 Yes
07/02/2020 Market PS Bidar 08482226709 Bidar Sub-Division Sri. Abdul Ali S/o Abdul Hakeem R/o Nayakaman, Bidar Andhra Bus Stand, Bidar Male 40 Yes
21/12/2019 ನೂತನ ನಗರ ಠಾಣೆ ಬೀದರ 08482228256 ಬೀದರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಡಾ|| ಮಹ್ಮದ ಕಲಿಮುಲ್ಲಾ ಸಿ.ಎಂ.ಓ. ಬ್ರಿಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೀದರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ Female 80 Yes
25/11/2019 ನೂತನ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ 08482228256 ಬೀದರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಯ 32 ವಷ೵ ಉ: ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಚಿಟ್ಟವಾಡಿ ಬೀದರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ Male 45 Yes
14