Image Date of Death Police Station Police Station Phone No Sub Division Death Informer Death Location Gender Age Post Mortem
06/10/2020 ಗಾಂಧಿಗಂಜ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಅರ್ ನಂ 19/2020 ಕಲಂ 174 (ಸಿ) ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ 08482-226233, 9480803448 ಬೀದರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಗಫೂರ ಸಾಬ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಮಸಾಬ ಭಂಗೆ ವಯ 48 ವಷಱ ಉ; ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸಾ: ಚಿಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮ ಚಿಟ್ಟಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ Male 40 Yes
01/10/2020 ಬೀದರ ಮಾಕೆಱಟ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಬೀದರ ಯು.ಡಿ.ಅರ್ ನಂ 10/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ 08482-226709, 9480803447 ಬೀದರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ ತಂದೆ ಸಂಬಾಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ವಯ 27 ವಷಱ ಸಾ: ದಿನ ದಯಾಳ ನಗರ ಬೀದರ ಬೀದರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ Male 45 Yes
27/12/2019 ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ: 123/2019 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಎಕ್ಟ. 08483276833, 9480803456 ಹುಮನಾಬಾದ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಸಾ: ಬೇಮಳಖೇಡ ತಾಳಮಡಗಿ ಶಿವಾರದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಹತ್ತಿರ ರಾ.ಹೆ. 65 ರ ಮೇಲೆ Male Yes
19/07/2019 ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ: 124/2019 ಕಲಂ 279, 338, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಎಕ್ಟ 08484262323, 9480803463 ಭಾಲ್ಕಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ 1269 ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರದ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ Male 50 Yes
19/08/2020 ಮಂಠಾಳ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಅರ್ ನಂ 11/2020 ಕಲಂ 174 (ಸಿ) ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ 08481257433, 9480803461 ಹುಮನಾಬಾದ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಸಚಿನ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ತಾಂಬಳೆ ವಯ 33 ವಷಱ ಜಾತಿ ಎಸ್.ಟಿ ಗೊಂಡ ಉ: ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕ ಸಾ: ಸಸ್ತಾಪೂರ. ಅತಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ ರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಕೆಳಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ. Male 40 Yes
17/06/2020 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾದ ಸಂಖ್ಯೆ 45/2020 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಎಕ್ಟ 08483270100 ಹುಮನಾಬಾದ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಮೊಹನಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಂಕರ ವಡ್ಡಿ ಸಾ: ಇಂದಿರಾನಗರ ಹುಡಗಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ ಇಂದಿರಾನಗರ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಪ್ಪ ಗಡದೂರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ Male 45 Yes
07/03/2020 ಧನ್ನೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ: 39/2020 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಎಕ್ಟ 0848426431 9480803465 ಭಾಲ್ಕಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತೆಲಂಗ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ವಯ 30 ವಷಱ ಸಾಹಲಬಗಾಱ ಬೀದರ ಹಲಬಗಾಱ ರೋಡ ಇಂಡಿಯನ ಧಾಭ ಹತ್ತಿರ Male 40 Yes
23/02/2020 ಬೇಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ: 04/2020 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಎಕ್ಟ 08483275444 9480803454 ಹುಮನಾಬಾದ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಸಾ: ಬೇಮಳಖೇಡ ಮರಕುಂದ ಹತ್ತಿರ Male 55 Yes
26/07/2020 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಅರ್ ನಂ 12/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ 08483271313 9480803453 ಹುಮನಾಬಾದ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕಪ್ಪರಗಾಂವ ಸಾ: ನಂದಗಾವ ಗ್ರಾಮ ನಂದಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ದುಲ ಕರೀಮ ರವರ ಜಮೀನುದಲ್ಲಿ Female 45 Yes
25/07/2020 ನೂತನ ನಗರ ಠಾಣೆ ಬೀದರ ಯು.ಡಿ.ಅರ್ ನಂ 13/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ 08482228256 9480803446 ಬೀದರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಢಗೆ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ 806 ನೂತನ ನಗರ ಠಾಣೆ ಬೀದರ ಬೀದರ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮಧ್ಯ ಗೇಟಿನ ಹತ್ತಿರ Male 60 Yes
15