Image Date of Death Police Station Police Station Phone No Sub Division Death Informer Death Location Gender Age Post Mortem
14/08/2019 ಹುಮನಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣ 08483270033 ಹುಮನಾಬಾಧ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಕಿಶನರಾವ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾ: ಕನಕಟ್ಟಾ ಕನಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಶನರಾವ ಪಾಟೀಲ ರವರ ಜಮೀನುದಲ್ಲಿ Female 55 Yes
22/08/2019 ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ 08484262323 ಭಾಲ್ಕಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಸೈಯದ ಜುನೇದ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಮನ್ಸೂರ ಅಲಿ ಸಾ: ಮಾಸೂಮ ಪಾಶ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರದ ಮಾಸೂಮಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ Male 40 Yes
19/07/2019 ಬೀದರ ನಗರ ಠಾಣೆ 08482231046 ಬೀದರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಡಿ. ಜಹೂರ ತಂದೆ ಎಂ.ಡಿ ಉಸ್ಮಾನ ಮನೆ ನಂ 2-5-48 ಪನ್ಸಾಲ ತಾಲಿಮ ಬೀದರ ಬೀದರ ಬ್ರಿಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ Male 50 Yes
20/07/2019 ನೂತನ ನಗರ ಠಾಣೆ 08482228256 ಬೀದರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ ಡಿ. ನಿಣರ್ೆಕರ ಸಿ.ಎಂ.ಓ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೀದರ ಬ್ರಿಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ Male 65 Yes
31/05/2019 ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ 08484262323 ಭಾಲ್ಕಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಜುಬೇರ್ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ Male 50 Yes
21/05/2019 ಕುಶನೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ 08485288833 ಭಾಲ್ಕಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಸಾ: ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ Male Yes
05/05/2019 ನೂತನ ನಗರ ಠಾಣೆ 08482228256 ಬೀದರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಡಾ|| ರಾಜಶೇಖರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಬೀದರ ಬೀದರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣ Male 55 Yes
19/03/2019 ನೂತನ ನಗರ ಠಾಣೆ 08482228256 ಬೀದರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಡಾ|| ರಾಜೇಶ ಪವಾರ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೀದರ ಬೀದರ ಬ್ರಿಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೆಳ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ Male 35 Yes
23/02/2019 ನೂತನ ನಗರ ಠಾಣೆ 08482228256 ಬೀದರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಬಿಸಮಿಲ್ಲಾ ತಂದೆ ಗಫುರಸಾಬ ಸಾ: ಶಹಾಗಂಜ ಬೀದರ ಬೀದರ ಇದ್ಗಾ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ ಎದುರುಗಡೆ Female 75 Yes
11/01/2019 ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ 08482262323 ಭಾಲ್ಕಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಅಂಬರಿಷ ಅವಾಟಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೀದರ ಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ Male 55 Yes
12